Offentlighet och sekretess inom personalområdet

384 sidor
ISBN 9789198452815

En ny och reviderad upplaga av boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet planeras att ges ut av Ahlströms Juridik. Datum för när ännu inte bestämt. Boken gavs ut av Liber första gången 2011 och nominerades samma år till en av årets bästa HR-böcker av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap. Boken finns i dag inte att köpa i bokhandeln, men finns att låna på bibliotek. Vi har några exemplar av den gamla upplagan och den som är intresserad kan få ett exemplar och endast betala porto för att få boken. Om du är intresserad skicka ett e-postmeddelande och berätta var du vill att boken ska skickas.

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Tillämpningen inom personalområdet följer de grundläggande regler som gäller för alla myndigheter och organ som ska tillämpa offentlighetsprincipen. Boken ger en praktiskt och informativ redovisning av förvaltningsrättsliga regler inom personalområdet. I den uppdaterade versionen har hänsyn tagits till den nya förvaltningslagen.

I boken appliceras offentlighetsprincipen på handlingar och situationer som förekommer inom personalområdet. Konkreta exempel lämnas och belysande rättsfallsreferat redovisas.

Boken vänder sig till jurister och alla som arbetar med personalfrågor. Den är även av intresse för verksamhetschefer och anda som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet. Boken kan också användas som lärobok vid utbildning av jurister och personalvetare.

Du som har läst den, hör gärna av dig med synpunkter på innehållet, önskemål om frågor du vill ha svar på. Författaren Kristina Ahlström kommer att behandla önskemål om innehåll i den utsträckning det är möjligt. Du kan skicka dina synpunkter i ett e-postmeddelande till förlaget.