Böcker

Under imprint AHLSTRÖMS JURIDIK ger förlaget ut juridiska böcker. Böckerna distribueras av Förlagssystem och kan beställas både i en fysisk bokhandel och i nätbokhandeln.

Förlagets tre senaste böcker är uppdaterade versioner av en bok: Offentlighet och sekretess inom personalområdet. Boken gavs ut 2011 av bokförlaget Liber. I januari 2020 kom en uppdatering uppdelat i tre självständiga volymer att beställa i bokhandeln.

   

Förlagets första bok är en lagtextssamling med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli  2018. I boken redovisas lagtext till den nya förvaltningslagen tillsammans med lagtext till de bestämmelser som samtidigt ändras. Mer info härBoken distribueras av Förlagssystem och finns att beställa i bokhandeln, både den fysiska och den på nätet.

Karnov Group har gett ut en lagkommentar till den nya förvaltningslagen, mer info här. Lagkommentaren finns även att köpa i både fysisk och nätbokhandel och är även tillgänglig i Karnov Groups rättsdatabas.