Böcker

Under imprint AHLSTRÖMS JURIDIK ger förlaget ut juridiska böcker.

Förlagets första bok är en lagtextssamling med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli  2018. I boken redovisas lagtext till den nya förvaltningslagen tillsammans med lagtext till de bestämmelser som samtidigt ändras. Mer info härBoken distribueras av Förlagssystem och finns att beställa i bokhandeln, både den fysiska och den på nätet.

Förlagets andra bok är en uppdaterad version av Offentlighet och sekretess advokat Kristina Ahlström. Boken gavs ut 2011 av bokförlaget Liber. Till hösten 2018 kommer en uppdaterad version att ges ut av Ahlströms Juridik. I den uppdaterade versionen har hänsyn tagits till den nya förvaltningslagen.

                   

Karnov Group har gett ut en lagkommentar till den nya förvaltningslagen, mer info här. Lagkommentaren finns även tillgänglig i Karnov Groups rättsdatabas.