2018 års förvaltningslag – lagtexten

57 sidor
ISBN 9789198452808

1 juli 2021

Sänkt förlagspris! Boken fortfarande aktuellt, medföljande korrigeringsblad för ändringar i Tryckfrihetsförordningen.

Bokus

Adlibris

Februari 2018

I februari 2018 gav AHLSTRÖMS JURIDIK ut en lagtextsamling med anledning av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli  2018. I boken redovisas lagtext till den nya förvaltningslagen tillsammans med lagtext till de bestämmelser som samtidigt ändras.

I  boken redovisas även lagtext till bestämmelser i grundlag som har särskild relevans för förvaltningslagens bestämmelser.

Boken innehåller aktuell lagtext den 1 juli 2018 till följande författningar:

• förvaltningslagen (2017:900)
• 6 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
• 2–5 §§ lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
• 1 kap. regeringsformen (1974:152) om statsskickets grunder
• 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) om allmänna handlingar. (obs äldre text för 2 kap. TF som är omtryckta från den 1 januari 2019 och ett korrigeringsblad medföljer boken med information om numreringen för den omtryckta versionen.)

En kort inledning lämnas med en allmän redovisning av  arbetet med 2017 års förvaltningslag samt grundläggande begrepp författat av
ADVOKAT KRISTINA AHLSTRÖM. Boken avslutas med en paragrafnyckel till 1986 års förvaltningslag samt ett sakregister.

Boken är användbar dels i utbildning inom det förvaltningsrättsliga området och dels av anställda inom statliga och kommunala myndigheter i myndigheternas verksamhet.

Boken finns att beställa i bokhandeln, se bland annat

Adlibris

Bokus

Cdon