Blogg

Intresse för bok om offentlighet och sekretess

Tack ni som skriver och frågar om när den uppdaterade versionen av Offentlighet- och sekretess inom personalområdet kommer ut! Uppdateringen har tyvärr blivit försenad men förhoppningsvis ska den kunna komma ut senare i år. Men efter alla framflyttningar av planer så anges inget datum.

Det finns fortfarande kvar exemplar av den äldre utgåvan som du kan få mot betalning av porto för att skicka boken. Skicka ett meddelande och berätta vart du vill att boken ska skickas.

Offentlighet och sekretess inom personalområdet

Arbete pågår med en uppdatering av boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet av Kristina Ahlström. Det är en bok för statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.

Boken gavs ut 2011 av Liber och kommer nu att ges ut av Ahlströms Juridik.

Du som har läst boken tidigare är välkommen att höra av dig med synpunkter. I den mån det är möjligt kommer de att tas om hand i den nya upplagan. Du kan kontakta författaren genom förlaget  här.

Så här ser boken ut i 2011 års upplaga. Den finns i dag inte att köpa i bokhandeln, men finns att låna på bibliotek.