REA 2020!

57 sidor
ISBN 9789198452808

REA Februari 2020! Boken finns med på 2020 års rea!

I februari 2018 gav AHLSTRÖMS JURIDIK ut en lagtextsamling med anledning av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli  2018. I boken redovisas lagtext till den nya förvaltningslagen tillsammans med lagtext till de bestämmelser som samtidigt ändras.

I  boken redovisas även lagtext till bestämmelser i grundlag som har särskild relevans för förvaltningslagens bestämmelser.

Boken innehåller aktuell lagtext den 1 juli 2018 till följande författningar:

• förvaltningslagen (2017:900)
• 6 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
• 2–5 §§ lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter
• 1 kap. regeringsformen (1974:152) om statsskickets grunder
• 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) om allmänna handlingar. (obs äldre text för 2 kap. TF som är omtryckta från den 1 januari 2019 och ett korrigeringsblad medföljer boken med information om numreringen för den omtryckta versionen.)

Se mer här

Länk till BOKUS